Krystyna Szwankowska-Antol

Zwrot podatku w Austrii-odliczenia

Co to jest Freibetrag? Außergewöhnliche Belastungen? Werbungskosten w Austrii? I kto może je odliczyć i w jakiej wysokości?

Pod Freibetrag podlega:

1. Sonderausgaben 

– Kirchenbeitrag i inne odliczenia na organizację pożytku publicznego które są na liście  Finanzamtu

Najwyżej można odliczyć 10 % dochodu jako Sonderausgaben. (Topfsonderausgaben) przy czym Kirchenbeitrag do wysokości 400 euro.

– dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne, na życie,  rentowe etc.

2. Werbungskosten – odliczenia związane z pracą zawodową :

– koszty kursów, dokształcania zawodowego, kursów językowych jeśli sami je opłacany

– dodatkowe koszty związane z kształceniem, koszty przejazdów, materiałów, pomocy, egzaminów

– koszty komputera jeśli używany jest on również w celach zawodowych.

Odpisanych od podatku może zostać 60 % kosztów komputera i dodatków do komputera (drukarka etc.) i rozłożone na trzy lata. Komputer potrzebny dla dzieci nie można odliczyć.

– Pendlerpauschale (przejazdy praca-dom-praca) jeśli nie jest odliczane od podatku przez pracodawcę

– swoje wydatki na ubranie robocze, narzędzia, pomoce biurowe, telefon

– wynajmowanie drugiego mieszkania na wymogi pracy

– koszty przeprowadzki dot.pracy

– dojazd i powrót do domu

– delegacje

3. Außengewöhnliche Ausgaben (szczególne wydatki)- dodatkowe odliczenia

– wydatki przy dłuższej chorobie czy wymaganej diecie (musi być uznana jako stopień niepełnosprawności min. 25%np.: cukrzyca czy celiakia) , lekarstwa, kuracje, koszty szpitalne, pomoce

– wydatki przy uznanej niepełnosprawności (zależy od stopnia niepełnosprawności. Stopień ten jest przyznawany przez Socjalministerium).

– Krankheitskosten (własne koszty leczenia) można odliczyć od podatku jako szczególne wydatki (Außergewöhnliche Ausgaben) przy zachowaniu udziału własnego tzw. Selbstbehalt:

– przy zarobkach do 7.300 euro rocznie, udział własny wynosi 6%

– 7.300 – 14.600 euro  rocznie, udział własny wynosi  8%

– 14.600 – 36.400 euro rocznie, udział własny wynosi 10%

– przy zarobkach powyżej 36.400 Euro rocznie, udział własny wynosi 12%

Dla osób samotnie wychowujących dzieci, odliczających Alleinverdienerabsetzbetrag wkład własny obniża się o 1%, i dalej o 1% na każde dziecko, na które pobieranie jest Familienbeihilfe dłużej niż 6 miesięcy.

Co można odliczyć?

– wydatki na choroby alergiczne

– wydatki na lekarzy, szpitale

– koszty lekarstw również medycyny alternatywnej

– rehabilitację, terapie również psychologiczne czy medycyny alternatywnej

– okulary, soczewki, protezy, aparaty słuchowe

– koszty dojazdu do lekarza czy szpitala również dla członków rodziny

– koszty noclegu w szpitalu przy dziecku

– koszty zabiegów dentystycznych, protez, mostków, korektorów (Zahnspange)

 


Pokrewne tematy