Maciej Sz.

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

W związku z Wyborami do Europarlamentu, które odbędą się 26 maja 2019 roku, mamy możliwość głosowania poza granicami Polski. Wystarczy zarejestrować się w odpowiedniej Komisji Wyborczej, właściwej dla naszego pobyty na emigracji. Wniosek ten można złożyć osobiście lub, do czego zachęcam osobiści za pośrednictwem sieci. Wystarczy wejść na stronę https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja i postępując zgodnie ze wskazówkami wypełnić wniosek.

Termin rejestracji upływa o północy w dniu 21 maja 2019 roku.

  1. Krok pierwszy to zapoznanie się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych „RODO”. Po  jej akceptacji przechodzimy dalej.
  2. Na drugiej planszy dokonujemy wyboru kraju, w którym chcemy głosować, wraz z wyborem właściwej komisji wyborczej. Uwaga! Należy wybrać miejsce głosowania!
  3. W trzecim kroku wypełniamy pola danych osobowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na ich zgodność z tymi, które zawiera paszport lub dowód osobisty. W przypadku niezgodności, która może dotyczyć myślnika, błędu literowego  należy cofnąć się i sprawdzić ich poprawność.
  4. Po wypełnieniu formularza, nasze dane zostają przesłane na odpowiedni serwer. Następnie zostajemy automatycznie przekierowani do kolejnej strony, gdzie podajemy nasze dane dotyczące aktualnego zamieszkania, pobytu za granicą. Na tej samej planszy musimy również wypełnić formularz dotyczący naszego miejsca głosowania w w Polsce, wpisu do rejestru wyborców. W większości przypadków jest ono związane z naszym stałym meldunkiem.
  5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza jesteśmy ostatni raz proszeni o sprawdzenie podanych danych i wysłanie naszego wniosku.
  6. Ostatni krok to możliwość pobrania potwierdzenia naszej rejestracji. 

Cała rejestracja zajmuje około 5 minut.


Pokrewne tematy