Krystyna Szwankowska-Antol

Emerytura z Austrii i z Polski czy EU

Emerytura z Austrii i z Polski czy innego kraju EU, jak to wygląda w praktyce?

Jeśli w ciągu naszego życia pracowaliśmy w różnych krajach EU i były tam odprowadzane składki emerytalno-rentowe, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, (który może się różnić w zależności od kraju) należy złożyć wniosek w kraju w którym obecnie mamy stałe zameldowanie lub w kraju gdzie ostatnio pracowaliśmy.

  1. Czas pracy i opłacania składek z poszczególnych państw zostanie zliczony przez tamtejsze zakłady ubezpieczeń, uwzględniając też przepracowany czas w innych krajach. Warto więc mieć zebrane i przygotowane wszystkie dokumenty z krajów, w których pracowaliśmy.
  2. Jeśli pracowaliśmy w kilku krajach, każdy kraj będzie wypłacał nam osobną emeryturę (procentowo odpowiednia do czasu pracy w danym kraju) i przelewał na rachunek w  kraju obecnego stałego zamieszkania.
  3. Wniosek należy złożyć przynajmniej pół roku wcześniej, ponieważ czas rozpatrywania jest dość długi.
  4. Jeśli w którymś z krajów przepracowaliśmy krócej niż rok,  w zależności od przepisów, możemy nie otrzymać osobnej emerytury z tego kraju, natomiast czas ten doliczony zostanie do czasu ubezpieczenia w kraju w którym złożyliśmy wniosek.
  5. Jeśli ubiegamy się o rentę inwalidzką czy z tytułu niezdolności do pracy, każdy kraj, w którym pracowałeś może wymagać poddaniu się osobnemu badaniu lekarskiemu w tym właśnie państwie.

 

A jak wygląda sytuacja, jeśli pracowaliśmy w Austrii i w Polsce, lub tylko w Austrii a chcemy na emeryturze zamieszkać w Polsce?

– Emerytura z Austrii. By otrzymać emeryturę z Austrii trzeba mieć uzbierane minimum 15 lat (180 miesięcy) czasu ubezpieczenia z czego 7 lat (84 miesiące) muszą być odprowadzane składki z tytułu pracy czy samodzielnej działalności. Dokładny opis warunków i wymogów, wieku emerytalnego jak i sposobu obliczania wysokości emerytury  w Austrii znajdziecie w artykule:  Emerytura w Austrii.

– by otrzymać emeryturę w Polsce musimy mieć przepracowane minimum 22 lata dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z czego jedna trzecia okresu ubezpieczenia może pochodzić z tzw. czasu nieskładkowego (urlop chorobowy, wychowawczy itp.)

– jeśli pracowaliśmy w obydwu tych krajach okres obowiązkowego ubezpieczenia się zsumuje, czyli okres przepracowany za granicą liczony jest jak okres przepracowany w danym kraju.

– ważne też jest zwrócenie uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego w danym kraju. W Austrii jest to 65 lat dla mężczyzna i 60 lat dla kobiet, chociaż wiek dla kobiet będzie sukcesywnie podnoszony by w 2033r. został wyrównany z wiekiem emerytalnym mężczyzn. W Polsce jak na razie pozostaje 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. W zależności czy w Polsce czy w Austrii będziemy składać wniosek taki wiek będzie nas obowiązywał. Więc jeśli pracowaliśmy w Polsce i w Austrii, a w Polsce złożymy wcześniej wniosek, dostaniemy świadczenia z Polski a na świadczenia z Austrii będziemy musiały poczekać do osiągnięcia tam wieku emerytalnego.

 

Jak obliczana jest emerytura w Austrii i w Polsce?

– zakłady ubezpieczeń w Austrii i Polski sprawdza okres ubezpieczeniowy i wysokość odprowadzanych składek jak i porównuje okres ubezpieczenia z drugiego kraju. Następnie obliczą swoją część  emerytury, którą będzie wypłacał na podane konto w kraju w którym mieszkamy.

 

Czy można mieszkać w Polsce i dostawać emeryturę z Austrii?

Według przepisów unijnych z każdego kraju, w którym pracowaliśmy możemy otrzymywać emeryturę na konto w kraju w którym mieszkamy, czyli mieszkając w Polsce możemy otrzymywać emeryturę z Austrii.

W przypadku jednak, gdybyśmy w Austrii otrzymywali zbyt nisko emeryturę (nasze dochody niższe niż 933,06 € , dane na rok 2019, to możemy złożyć wniosek o Ausgleichszulage, potocznie zwane Mindestpension).

Jeśli zostanie nam przyznane Ausgleichszulage możemy przebywać za granicą jedynie do 8 tygodni, w przeciwnym razie jeśli przedłużymy pobyt zostanie nam dopłata cofnięta, ale emerytura będzie wypłacana w dalszym ciągu.

Dlatego planując przeprowadzkę do Polski na emeryturze warto ten fakt wziąć pod uwagę.

 

W razie szczegółowych pytań i wątpliwości, najlepiej zwrócić sie do odpowiedniego urzędu ubezpieczeń w danym państwie.

W Polsce jest to:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W Austrii jest to:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

 

 


Pokrewne tematy