Krystyna Szwankowska-Antol

Renta inwalidzka w Austrii

Renta inwalidzka w Austrii. Renta z tytułu niezdolności do pracy. Jakie warunki należy spełnić by móc przejść na rentę inwalidzką w Austrii?

Osoby urodzone od 1.01.1964r mogą przejść na rentę inwalidzką w Austrii jeśli spełnią poniższe kryteria:

– inwalidztwo lub niezdolność do pracy musi trwać przynajmniej pół roku i musi być stwierdzona przez lekarza (Begutachtung).

W przypadku stwierdzonej przez lekarza trwałej i nieodwracalnej niezdolności do pracy renta inwalidzka przyznawana jest na czas nieokreślony w innym przypadku wniosek należy składać co dwa lata.

– okres ubezpieczenia i opłacania składek musi wynieść 180 miesięcy obowiązkowych składek rentowo emerytalnych odprowadzanych przez pracodawcę (plus miesiące pobierania macierzyńskiego lub 300 miesięcy ubezpieczenia, tutaj liczone są miesiące bezrobocia, opieki nad dzieckiem, służby wojskowej lub cywilnej, urlopu szkoleniowego)

– w przypadku, gdy osoba niezdolna do pracy składa wniosek a nie osiągnęła jeszcze 50 roku życia okres ubezpieczenia obniża się do 60 miesięcy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu ostatnich 120 miesięcy.

– dla osób, które ukończyły już 50 rok życia okres obowiązkowych miesięcy wydłuża się z każdym kolejnym miesiącem życia

– przed ukończeniem 27 roku życia wystarczy tylko pół roku opłacania składek

– obowiązkowe miesiące ubezpieczenia nie są brane pod uwagę, gdy inwalidztwo lub niezdolność do pracy są powstałe w wyniku wypadku w pracy czy choroby zawodowej

 

Wniosek o rentę inwalidzką czy o rentę z tytułu niezdolności do pracy należy złożyć w przynależnym nam urzędzie ubezpieczeń rentowych PV.

Wniosek ten zostanie najpierw rozpatrzony jako wniosek o Rehabilitationsgeld, w trakcie rozpatrywania którego, ubezpieczalnia musi stwierdzić czy dla wnioskodawcy istnieje możliwość powrotu do pracy po rehabilitacji lub czy istnieje możliwość przebranżowienia.

W przypadku przebranżowienia i wzięcia udziału w szkoleniach czy kursach. W tym czasie może zostać wypłacane tzw. Umschulungsgeld.

 

W tym artykule zamieściliśmy ogólne informacje i przybliżone wartości obowiązkowych ubezpieczeń i możliwości przejścia na rentę z tytułu kalectwa czy niezdolności do pracy w Austrii. Osoby chore mogą też otrzymać zasiłek pielęgnacyjny Pflegegeld.

Każdy wniosek zostaje rozpatrzony przez ubezpieczalnie indywidualnie. W trakcie rozpatrywania brane są pod uwagę takie czynniki jak: czy osoba składająca wniosek była zatrudniona jako robotnik czy pracownik, czy pracowała w wyuczonym zawodzie czy nie, jak długo pracowała w danym zawodzie, jak długo były odprowadzane składki w poszczególnych przypadkach, czy było płacone dodatkowe ubezpieczenie, czy osoba była na bezrobociu lub opiekowała się dzieckiem lub osobą chorą.

Przepisy są tak zawiłe i jest ich tyle, że nie starczyłoby stron na opisanie tego wszystkiego.

Ważne jest, że każda osoba, która jest niezdolna do pracy i zostanie to potwierdzone przez lekarza może złożyć taki wniosek, a ubezpieczalnia sprawdzi, czy spełnione są wymogi otrzymania takiej renty.

Na temat możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę lub na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego w Austrii przeczytacie w artykule: Emerytura w Austrii


Pokrewne tematy