Krystyna Szwankowska-Antol

Zmiany w Kinderbetreuungsgeld w Austrii

Na czym polegają zmiany w nowym systemie Kinderbetreuungsgeld (świadczenia macierzyńskie) od 1 marca 2017r. w Austrii?

1. Zmiany w Kinderbetreuungsgeld w Austrii obowiązują rodziców  dzieci urodzonych od 1 marca 2017. Główna zmiana polega na zamianie czterech zryczałtowanych wariantów Kbg  w jeden tzw. Kinderbetreuungsgeld Konto.

2. Bez zmian pozostaje wariant Einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld (macierzyńskie uzależnione od dochodów). Czyli ten wariant również obowiązuje po 1.03.2017r.

3. W nowym Kinderbetreuungsgeldkonto w Austrii rodzice mogą wybrać pomiędzy dwoma opcjami:  jeden z rodziców przechodzi na macierzyńskie czy obydwoje rodziców. od tej decyzji zależy  długości pobierania macierzyńskiego.

– Jeden rodzic może złożyć wniosek o świadczenia macierzyńskie od 12 (365dni) do 28  miesięcy (851 dni)  od dnia narodzin dziecka.

– Jeżeli obydwoje rodziców chcą skorzystać z macierzyńskiego długość w tym przypadku wynosi od 15 (456 dni) do 35 miesięcy (1063 dni) od dnia narodzin dziecka.

– W  przypadku najkrótszej wersji Kbg jeden z rodziców musi wziąść przynajmniej dwa miesiące (61dni ) macierzyńskiego. Przy każdej wersji musi to być przynajmniej 20% czasu.

– Rodzice mogą jedynie dwa razy się wymieniać w trakcie trwania macierzyńskiego. Dzienna stawka będzie obliczana nie od ilości miesięcy jak dawniej, tylko od ilości wybranych dni.

– W najkrótszym wariancie stawka dzienna będzie wynosiła 33,88 Euro, w najdłuższym 14,53 Euro.

– Oczywiście stawki są obliczane odwrotnie-proporcjonalnie: im dłuższy czas Kbg to stawka dzienna mniejsza, natomiast całościowa pula pieniędzy wyższa.

– W przypadku urodzenia bliźniaków lub wieloraczków, na drugie czy następne dziecko, to dodatkowo 50% wybranej stawki dziennej.

4. W przypadku gdy podział czasowy macierzyńskiego pomiędzy dwoma rodzicami wyniesie 50:50 lub 60:40 obydwoje z rodziców dostaną jednorazowy Partnerschaftsbonus 500 Euro. (Trzeba złożyć dodatkowy wniosek)

Rodzice muszą przed złożeniem wniosku ustalić podział czasu macierzyńskiego,  gdyż już po złożeniu wniosku będzie można tylko raz zmienić, pod warunkiem dotrzymania podanych terminów.

Nowością jest możliwość jednoczesnego przejścia na macierzyńskie obydwojga rodziców na czas 31 dni, jest to liczone jako pierwsza zamiana.

5. W przypadku pobierania Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld czy wariantu Kbg zależnego od dochodów granica zarobkowa od 1.03.2017r. od  podniesiona z 6.400 do 6.800 Euro.

Co to jest Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld?

Jest to dodatek do macierzyńskiego dla osób samotnie wychowujących dziecko, których dochód dodatkowy nie przekracza 6.800 Euro w roku 2017, lub w przypadku rodzin u których  jeden z rodziców pobierający Kbg  nie przekracza dochodu 6.800 Euro, a drugi z rodziców nie przekracza 16.200 € (miesięczna pensja brutto 1235×14)

6. Macierzyńskie –  Kinderbetreuungsgeld w Austrii naliczane jest od dnia narodzin dziecka. W przypadku pobierania Wochengeld macierzyńskie w tym czasie zostaje wstrzymane,  jeśli stawka Wochengeld jest niższa niż wybrana stawka Kbg, wtedy zostanie dopłacona różnica.

7. Bez zmian pozostaje zależność Kbg od badań w Mutter-Kind- Pass. 5 pieczątek z czasu prowadzenia ciąży i pierwszego badania dziecka trzeba dołączyć do wniosku o Kbg, pozostałe do 15 miesiąca. W innym przypadku zostanie zredukowana wysokość Kbg o o 1300 euro na rodzica.

8. Wprowadzono również Familienzeitbonus jest to świadczenie dla pracujących ojców, którzy byli zatrudnieni przez ostatnie 182 dni i opłacane były składki ubezpieczenia i którzy pragną poświęcić się rodzinie od 28 do 31 dni, w trakcie pierwszych trzech miesięcy życia dziecka. Trzeba złożyć dodatkowy wniosek do 91 dni od dnia urodzenia dziecka. Jeśli w późniejszym czasie ojciec przejdzie na macierzyńskie kwota ta zostanie odliczona z wybranej puli pieniędzy.

W trakcie pobierania  macierzyńskiego przez ojca nie może on skorzystać z Familienzeitbonus.

Info w j.niemieckim www.arbeiterkammer.at

PS.: W przypadku problemów z przyznaniem Kinderbetreuungsgeld warto zgłosić się do Arbeiterkammer


Pokrewne tematy