Krystyna Szwankowska-Antol

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w Austrii

Finansowa i organizacyjna pomoc dla osób niepełnosprawnych i rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w Austrii.

Większość z wniosków o zwrot dodatkowych kosztów czy dofinansowanie należy złożyć w Sozialministerium www.sozialministerium.at lub w przynależnej nam kasie chorych. Jeżeli nie wiemy do którego urzędu złożyć wniosek, najlepiej zapytać lub przesłać je do Sozialministerium. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni dany wniosek przesłać do odpowiedniego urzędu.

Na jakie ulgi, dofinansowania czy pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne w Austrii?

1. Zwrot kosztów lub części kosztów  zakupu urządzeń pomocnych w niepełnosprawności.

2. Dodatek do kupna specjalnie przystosowanego samochodu lub adaptacji już zakupionego.

3.  Darmowe vigniety, zwolnienie z podatku od motoru, zwolnienie z opłat za parkowanie: warunek posiadanie Behindertenpass z wpisem: „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel”.  Szczegóły tutaj.

4. Zwrot kosztów lub dodatki za przystosowanie mieszkania, domu dla osób poruszających się na wózkach.

5. Zasiłek pielęgnacyjny – Pflegegeld. Szczegóły tutaj.

6. Erhöhte Familienbeihilfe in Österreich – podwyższony zasiłek rodzinny w Austrii. Wynosi on od 1.01.2016 – 152, 90 Euro miesięcznie i wypłacany jest na niepełnosprawne dziecko dodatkowo do standardowego zasiłku rodzinnego.

Wymagania: uznany stopień niepełnosprawności dziecka 50% lub uznanie że dziecko wymaga stałej opieki.

7. Schulfahrtbeihilfe- Dodatek dla dzieci niepełnosprawnych, których odległość od szkoły czy stopień niepełnosprawności uniemożliwia korzystanie z transportu publicznego lub innej pomocy. Wysokość dodatku zależy od odległości od szkoły i ilości dni nauczania w danej szkole.

Wniosek o Erhöhte Familienbeihilfe i Schulfahrtbeihilfe należy złożyć w przynależnych nam Finanzamcie (urząd skarbowy).

8. Dopłata do kosztów terapii i zwrot kosztów dojazdu na terapię dla osób towarzyszących. Wniosek należy złożyć w przynależnej kasie chorych i dołączyć skierowanie od lekarza, rachunek za terapię, czy rachunki za przejazd na terapię i z powrotem.

9. Darmowe ubezpieczenie rentowe dla członków rodziny opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem,  któremu przyznano Erhöhte Famileibeihilfe. Wniosek należy złożyć w Pensionversicherunganstalt PVA . W szczególnych wypadkach nawet do 10 lat do tyłu.

10. Ulgi podatkowe dla rodziców dziecka niepełnosprawnego na które nie pobierane jest podwyższone Familienbeihilfe czy Pflegegeld, natomiast pobierane jest rodzinne przynajmniej już przez 6 miesięcy.

11. Ulgi podatkowe na szczególne wydatki, dla rodziców dziecka,  na które pobierane jest podwyższone rodzinne. Ulgi te obejmują:  zakup środków pomocy, kosztów terapii  czy szkoleń, szkół specjalnych, zajęć dodatkowych.

Organizacje które zajmują się pomocą  osobom niepelnosprawnym w Austrii:

– ważnym jest by jak najwcześniej dostrzec czy zbadać nieprawidłowości w rozwoju u dzieci i skierować się o pomoc, poznać możliwości i podjąć terapię. Pierwsze kroki zawsze trzeba skierować do Sozialministerium. Tam otrzymamy pierwszą pomoc, wskazówki,  informacje, formularze do wypełnienia. www.sozialministerium.at

– inne organizacje: handicapkids.at. Można tam znaleść informacje o wszystkich specjalistycznych (dla dzieci niepelnosprawnych) oddziałach szpitalnych, ambulatoryjnych, punktach rehabilitacyjnych,  terapeutycznych w Austrii.

– informacje o przedszkolach, szkołach, hortach integracyjnych można znaleść w MA 11 lub Ma 10

– jeśli dziecko jest w wieku szkolnym można zgłosić się do Stadtschulrst o wystawienie dokumentu o Sonderpädagogischer Förderbedarf. Jest to dokument, który pozwala na zastosowanie w szkole czy po za nią specjalnych środków, metod nauczania lub przygotowania specjalnego planu nauczania.

– jugendrotkreuz.at- organizacja zajmująca się pomocą rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, poradnictwo, organizacja czasu wolnego, organizacja letnich campusów, kolonii.

– Inne: Caritas, Lebenshilfe Österreich, Kinderfreunde Wien


Pokrewne tematy