Krystyna Szwankowska-Antol

Wochengeld w Austrii

Co to jest Wochengeld?

Wochengeld  w Austrii jest to świadczenie dla pracujących mam, które spodziewają się dziecka i które 8 tygodni przed porodem muszą przejść na Mutterschutz. (Więcej na temat przepisów Mutterschutz i ochrony kobiet w ciąży przeczytacie w artykule Mutterschutz w Austrii).

Świadczenie to zastępuje wypłatę pensji czy innego świadczenia /bezrobocia czy Kbg i jest wypłacane przez zakład ubezpieczeń.

Wochengeld wypłacany jest 8 tygodni przed porodem, w dniu porodu i 8 tygodni po porodzie.  W przypadku cesarskiego cięcia lub ciąży mnogiej okres ochronny po porodzie wydłuża się do 12 tygodni i w tym czasie wypłacane jest Wochengeld.

W przypadku gdy poród nastąpi wcześniej, o ten okres wydłuża się również wypłacanie  świadczenia Wochengeld (najdłużej jednak do 16 tygodni od porodu).

Również w przypadku gdy mama z przyczyn zdrowotnych musi przejść na stałe zwolnienie lekarskie i przez lekarza urzędowego lub inspektora pracy lub ginekologa zostanie wystawione zaświadczenie o niezdolności do pracy w trakcie ciąży, mama otrzyma świadczenie Wochengeld do momentu porodu i tak jak wyżej do 8 tyg. po porodzie.

Komu przysługuje Wochengeld?

– Kobietom pracującym, które są zatrudnione i pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie.

– kobietom, które są zatrudnione na zasadzie umowy o dzieło /freies Dienstverhältnis

– kobietom zatrudnionym na Geringfugig jeśli same odprowadzają składki na ubezpieczenie. W tym wypadku dzienna stawka Wochengeld to 9,42 Euro (stawka na rok  2020)

– kobietom, które są zameldowane w AMS-ie i które pobierają zasiłek dla bezrobotnych – Arbeitslosengeld

– kobietom w trakcie Bildungskarenz

– kobietom, które prowadzą własną działalność gospodarczą przy spełnieniu kilku wymogów

– kobietom w czasie pobierania Kinderbetreuungsgeld jeśli początek okresu ochronnego Mutterschutz pokrywa się z czasem wypłacania Kbg.

 

Jak długo trzeba być zatrudnionym by otrzymać Wochengeld?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i oprócz czasu zatrudnienia liczone są wcześniejsze okresy ubezpieczenia  czy pobierania innych świadczeń.

W przypadku niepewności czy należy nam się Wochengeld, najlepiej zadzwonić i udać sie na poradę do Arbeiterkammer lub przynależnej nam kasy chorych.

Najważniejszym przepisem by otrzymać Wochengeld jest wymóg, by kobieta w momencie rozpoczęcia ochrony Mutterschutz była ubezpieczona obowiązkowo – Krankenpflichtversicherung.

Patrz przepis §§ 122, 162, 165 bis 168 ASVG 1955, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 53/2016

Link https://www.sozialleistungen.at/buch/1205405455,855972928/Wochengeld

Pozostałe aspekty zależą od innych czynników i są rozpatrywane indywidualnie.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o Wochengeld?

Wniosek ten wraz z dokumentami (podbita przez lekarza kartka str.13 z Mutterkindpass z wpisanym terminem porodu) lub inne zaświadczenie od lekarza,  jak i potwierdzenie od pracodawcy o wysokości pensji Arbeits- und Entgeldbestätigung, należy złożyć w momencie rozpoczęcia okresu ochronnego Mutterschutz.

– po porodzie należy przesłać Akt urodzenia dziecka

– zazwyczaj Geburtsbestątigung jest automatycznie przesyłany z Magistratu

– w przypadku wcześniejszego porodu czy cesarskiego cięcia potwierdzenie ze spitala

 

Jaka jest wysokość świadczenia Wochengeld?

– do obliczenia podstawy Wochengeld brane jest pod uwagę pensja netto z ostatnich trzech miesięcy. Plus doliczane są procentowo 13 i 14 pensja (wychodzi to około 17% dodatkowo).

– przy samoubezpieczeniu na Geringfügig – dzienna stawka Wochengeld to 9,30 Euro (stawka na rok  2019)

– osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych – 180% miesięcznego świadczenia

– mamy będące na macierzyńskim i pobierające Kbg- równowartość Kbg

– Neueselbstständige lub lub osoby prowadzące Gewerbe. W przypadku braku zastępstwa (Betriebshilfe) stawka dzienna tego świadczenia wynosi 56,03 Euro.Dane na rok 2020.

 

W przypadku posiadania dodatkowych dochodów w czasie pobierania tego świadczenia, wypłata Wochengeld może zostać wstrzymana lub zmniejszona o kwotę uzyskanego dochodu.

W trakcie pobierana Wochengeld kobieta jest ubezpieczona chorobowo i rentowo.

 


Pokrewne tematy