Maciej Sz.

Tu znajdę pomoc!

W 1983 roku powstało w Wiedniu Centrum Doradztwa dla emigrantów. Jest ono jedną z najdłużej działających, tego typu organizacji w Austrii.

Pracownicy, Centrum Doradztwa Migrant, z wielkim zaangażowaniem, poświęceniem i sercem (często pracując nawet po godzinach) pomagają obcokrajowcom w sprawach prawnych, socjalnych i pracowniczych.

Oferta ta jest: bezpłatna, niezależna, indywidualna i poufna. Można uzyskać wyczerpującą i zrozumiałą odpowiedź na wiele pytań, dotyczących prawa w Austrii i innych kwestii życia w tym kraju.

Porady, a także pomoc (skierowanie do innych instytucji lub wystosowanie pism) w różnych przypadkach losowych, udzielane są w wielu językach (niemiecki, arabski, armeński, bks, angielski , francuski, włoski, kurdyjski, polski, rosyjski, słowacki, czeski, hiszpański i turecki), co ułatwia zrozumienie zawiłych paragrafów i odnalezienie się w nowej sytuacji.

Zakresem działań poradnictwa są:

– prawo pobytowe, zameldowanie;

– świadczenia rodzinne(familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeldgeld);

– ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe, rentowe;

samo zatrudnienie, firma, Gewerbe;

– prawo pracy;

– dochodzenie praw pracowniczych;

– poszukiwanie pracy, współpraca z AMS;

– podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolnictwo;

– bezrobocie;

– trudne sytuacje życiowe;

– samotne rodzicielstwo;

– przemoc w rodzinie;

– doradztwo dla kobiet;

– dialog między kulturowy;

Uzupełnieniem działalności biura jest strona internetowa: www.migrant.at, na której w wielu językach można znaleźć ogólne informacje, przepisy prawne, socjalne, itd.

Można też korzystać z bazy wzorów dokumentów potrzebnych do załatwiania spraw urzędowych.

Dodatkową ofertę stanowią również specjalne spotkania, na których omawiane są w języku ojczystym zainteresowanych, ważne i aktualne tematy np. poszukiwanie pracy, podnoszenie kwalifikacji itd.

Betatungszentrum für Migranten i Migrantinen

Centrum Doradztwa dla Emigrantów

1010Wien, Hoher Markt 8 Stiege4/2/2

tel. 01/7125604

Porady udzielane są tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Informacja telefoniczna:

Pon. 09- 17.00

Wt. 09-17.00

Śr. 09-17.00

Czw. 15-19.00

Pi. 09-17.00

 


Pokrewne tematy