Krystyna Szwankowska-Antol

Zwrot podatku w Austrii

Zwrot podatku w Austrii. Od lipca 2017 Finanzamt w Austrii automatycznie dokonuje rozliczenia nadpłaconego podatku dla osób pracujących. W przypadku gdy mamy jednak do odliczenia szczególne wydatki, których urząd skarbowy nie ma w systemie tj.: Sonderausgaben, Alleinverdienerabsetzbetrag, Alleinerzieherabsetzbetrag, itp., najlepiej samemu złożyć Arbeitnehmerveranlagung (formularz L1).

Jeśli otrzymaliśmy już rozliczenie automatycznie i uważamy, że otrzymaliśmy zbyt niski zwrot podatku, możemy sami złożyć formularz L1.   Takie rozliczenie możemy złożyć do 5 lat wstecz, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej. Najprościej można dokonać tego przez finanzonline.at.

Ile możesz zyskać składając Arbeitnehmerveranlagung w Finanzamcie za rok 2017?

 

1. Negativsteuer. Jest to tzw. Sozialversicherungserstattung czyli zwrot opłat za ubezpieczenie dla osób najmniej zarabiających, czyli dla pracowników, którym nie odciagany jest podatek dochodowy z wypłaty ze względu niską  pensję. Czyli są to wszystkie osoby, które w poprzednim roku nie zarobiły więcej niż 12.000 rocznie lub 1190 Euro brutto miesięcznie.

Dotyczy to również osób zatrudnionych na Geringfugig, które samodzielnie odprowadzają sobie składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe.

Również one mogą złożyć formularz L1i otrzymać tzw. Negativsteuer.

Za rok rozliczeniowy 2015 było to 20 % wysokości składek na ubezpieczenia, najwyżej do kwoty 220 Euro. Dla rencistów max. 55Euro. Natomiast od  rok 2016 stawki te zostały podniesione i wynoszą 50 % składek  max.. do kwoty 400 €.

 

Zwrot podatku na dzieci:

2. Alleinverdienerabsetzbetrag

Jest to zwrot podatku na dzieci, dla jedynego żywiciela rodziny przy czym partner może zarobić do 6.000 Euro. Warunkiem jest by rodzinne (Familienbeihilfe) było pobierane  przynajmniej na jedno dziecko przez 7 miesięcy. Również w zadeklarowanych związku musimy być również dłużej niż 6 miesięcy.

W tym wypadku  przysługuje zwrot podatku na dzieci :

– 494 € przy pierwszym dziecku

-669€ przy dwójce dzieci

– 220 € na trzecie i każde następne dziecko

Do zarobków partnera nie wliczane są:  macierzyńskie, rodzinne, alimenty, bezrobocie, dofinansowanie kursów, socjalne. Natomiast Wochengeld czy premie muszą  zostać tutaj wliczone.

 

3. Alleinerzieherabsetzbetrag

Jest to zwrot podatku  dla osoby samotnie wychowującej dziecko (wychowywuje je sama dluzej niż 6 miesięcy i na to dziecko lub dzieci pobierane jest rodzinne Familienbiehilfe dłużej niż 6 miesięcy).

Stawki jak powyżej.

 

4. Mehrkindzuschlag. Formularz E4

Dodatek na trzecie i kolejne dzieci na które pobierane jest rodzinne i których rodzice wspólnie nie zarobili w roku więcej niż 55.000 Euro. Wspólne przychody są zaliczane dopiero po pół roku zarejestrowanego związku. Dodatek ten wynosi  20 Euro na miesiąc na trzecie i kolejne dziecko.

 

5. Kinderfreibetrag. Formularz L1k

Na każde dziecko na które przysługuje Familienbeihilfe dłużej niż 6 miesiecy można otrzymać tzw. Kinderfreibetrag, który wynosił 220 Euro rocznie dla jednego rodzica a 132 euro jeśli obydwoje rodziców składają Arbeitnehmerveranlagung.

Od roku 2016  Kinderfreibetrag został podniesiony do kwoty 400 Euro dla jednego rodzica i po 300 na obydwu rodziców. O tą stawkę pomniejszany jest podatek.

 

6. Dodatkowe odliczenia:

Dodatkowo można odliczyć do 2.300 Euro na dziecko gdy:

– pobierane jest rodzinne dłużej niż 6 miesięcy

– jeśli dziecko nie ukończyło 10 roku życia w roku za który składamy formularz

Jakie koszty?

 koszty państwowego czy prywatnego przedszkola, kindergruppe,  Hortu czy Tagesmutter .

– koszty dla dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 16 roku życia a dla którego pobierane jest podwyższone rodzinne (Erhöhtefamilienbiehilfe)

 

Co jeszcze można odliczyć w Austrii na dziecko?

1. płacone alimenty, Unterhaltsgeld (wymóg: dzieci muszą mieszkać w Austrii lub EU , muszą istnieć potwierdzenia wpłaty)

29,90 miesięcznie / pierwsze dziecko

43,80 mies/ drugie dziecko

58,40 mies/ kolejne dziecko


Pokrewne tematy